Home

Afdrukken

Bouwbanners geplaatst

Banner export
Nu zijn er ook een paar banners geplaatst langs de Nicolaas van Catsweg met een duidelijke boodschap.

Afdrukken

Opbrengst rommelmarkt 6 april 2019

De rommelmarktcommissie heeft laten weten dat de rommelmarkt van 6 april, inclusief de financiële sponsoren, en natuurlijk de verloting, een netto bedrag heeft opgebracht van € 9.000,--.
De commissie kijkt terug op een geslaagde dag, ondanks de kou, en zegt met weer heel veel vrijwilligers een mooi bedrag opgehaald te hebben voor de vervanging van het dak van de kerk.

Afdrukken

Sponsors gezocht

Heeft U nu ook als U door dit gebied rijdt of hier werkt, dat u in de verte altijd de stoere kerktoren van de Heilige Jacobus kerk ziet staan, fier in het landschap en overal boven uit.
Sommigen zeggen dan daar staat de polderkathedraal van Cabauw. Dit is een beeld waar we met z’n allen aan willen blijven werken om dat zo te houden.

Afdrukken

Vervolg restauratie fase 2

Pasen 2018

Maria

Met Pasen 2018 zijn er alweer flinke stappen gemaakt met de restauratie van de glas in lood ramen. De ramen boven het Maria-altaar zijn terug uit het atelier en weer op hun plaats. Ook de ramen bij de doopvont zijn weer terug en bij de zij-ingangen.

Linker zij-ingang

 
Afdrukken

Vermelding Cabauwse rommelmarkt

 

Cabauw huwelijk
Zoals u weet bevinden zich boven het priesterkoor in onze kerk 7 gebrandschilderde ramen met voorstellingen van de zeven sacramenten. Deze glas-in-lood ramen zijn inmiddels gerestaureerd als onderdeel van de actie die loopt om alle glas-in -lood ramen te restaureren.
Wat u misschien niet weet, is het feit, dat in het raam van het huwelijk de Cabauwse rommelmarkt staat vermeld. Met het geld, dat jaarlijks door de rommelmarkt wordt opgehaald en ten goede komt aan de restauratie en onderhoud van de H. Jacobus, is dit raam o.a. gerestaureerd.
Dat hiervoor het raam van het sacrament van het huwelijk is gekozen heeft te maken met de verbondenheid en saamhorigheid van onze vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor onze rommelmarkt.

Gerard Vendrig