Home

Afdrukken

Stand van zaken restauratie glas-in-lood ramen

In 2016 hebben we, na het rozet op de koorzolder, de 7 sacramentramen boven het altaar in de kerk gerestaureerd. Dit heeft voor ons een bevredigend resultaat gegeven, dat we toen besloten hebben om voorbereidingen te treffen voor de 2e fase n.l. de ramen van het Maria altaar (3 stuks) en de set van drie ramen welke hierbij aansluiten, en de ramen bij de entree c.q. de torengevel. Dit zijn de ramen langs de koortrap, de doopvont met de ramen van de entrees.

 Hier spelen de volgende factoren een zeer belangrijke rol:
-sponsoring,
-toestemming van ons eigen parochie bestuur,
-toestemming van het bisdom,
-verkrijgen van de vergunning door de gemeente Lopik,
-overleg met architect.
-tijdsplanning door restaurateur.

Sponsoring:
Inmiddels hebben we voldoende sponsors gevonden voor de 2e fase n.l. diverse particulieren en natuurlijk de jaarlijkse donatie van de rommelmarkt.    
Ook hebben we een cheque ontvangen van de Rabobank met daarop een mooi bedrag.
Allen dank hiervoor.


Toestemming eigen parochie bestuur:
 Deze toestemming hebben we gekregen.

Toestemming van het bisdom:
 De aanvraag is ingediend en we wachten nu op antwoord.

Verkrijgen vergunning:
 Bij elke fase moeten we een vergunning bij de gemeente aanvragen en deze is in behandeling.

Overleg met architect:
 Dit overleg vindt thans plaats.

Tijdsplanning:
 Door drukke werkzaamheden van de restaurateur (Atelier Domstad) is besloten om de uitvoering begin januari 2018 te starten met die garantie dat het voor de Pasen 2018 gereed is.
Een eerdere renovatie zou voor ons een kostend verhogend effect gehad hebben.

Beste parochianen,
Zoals jullie lezen wordt er op de achtergrond hard gewerkt om de restauratie een vervolg te geven.

 Stichting Vrienden van de Heilige Jacobuskerk Cabauw.

Afdrukken

Informatie boekje

Op 5 september 2015, verscheen er een informatieboekje over onze kerk, getiteld "St. Jacobuskerk". Het is samengesteld door Gerard Wiltenburg, René Overbeek en Hans van Niekerk. Het is een vervolg op een eerder verschenen boekje, "Welkom in de St. Jacobuskerk-Cabauw". Dit was samengesteld door diaken K. Tukker en Gert van Beek.
D.m.v. onderstaande linken kunt u ook via onze site kennis nemen van de inhoud.

Afdrukken

De restauratie gaat beginnen

H Eucharistie S

De restauratie van de Sacramentsramen gaat beginnen. 
Nadat alle vergunningen en goedkeuringen binnen zijn, gaan we eind april/begin mei starten. 
Dit houdt in dat de voorbereidende werkzaamheden beginnen met "steigerbouw" in de kerk. Dan kunnen de glas-in-lood ramen verwijderd worden zodat ze in de werkplaats gerestaureerd kunnen worden. In het najaar kunnen ze dan met "nieuwe brugstaven" teruggeplaatst worden.
 Wij zijn de "Stichting Vrienden van de H. Jacobuskerk Cabauw" en haar sponsors dankbaar voor het mogelijk maken van deze volgende stap in de restauratie van onze kerk.
Kerkcommissie van de H. Jacobus.

 

Afdrukken

Een uniek en geslaagd concert

Jacobus concert005Jacobus concert003
Foto's: Petra van Beek en Karin van Baaren.
  • Een videopresentatie (18 min) van de hoogtepunten, klik hier.
  • De video (10 min) met de dronebeelden, klik hier.

Jacobus in Concert: genot voor oog en oor

Op vrijdagavond 10 april werd in de H. Jacobuskerk in Cabauw een uniek concert genaamd "Jacobus in Concert" gegeven. Een muzikale avond die volledig in het teken stond van de renovatie van de H. Jacobuskerk. Bijna 600 bezoekers lieten zich betoveren door een bijzonder concert in een prachtig verlichte kerk.

Afdrukken

Rommelmarkt 2015

IMG 8646IMG 8607

Foto's zijn van Carla Overbeek. Meer foto's, klik hier.

De Cabauwse rommelmarkt van zaterdag 18 april, 2015 heeft een opbrengst gehad van €11.500,-

Daarvoor hartelijk dank iedereen die geholpen heeft dit mooie bedrag bij elkaar te krijgen. Met dit bedrag kunnen weer een paar van de glas-in-lood-ramen, voorstellende de Sacramenten, gerestaureerd worden.